SECURITY SERVICE
охрана І видео І пожар І магазин

Пожароизвестяване

пожароизвестяване
    Какво трябва да знаем за пожароизвестяването, дом, офис или друг обект !
  • При наличие на пожароизвестителна инсталация, има възможност да се получи информация за опасност от пожар в най-ранната фаза на възникването му, чувствителността на датчиците е на ниво да реагират преди още да има видим дим.
  • Всеки обект трябва да е оборудван с най-малко един прахов ABC пожарогасител 6 кг., предписва се за площ
до 100 м2, повечето от нас, се надявт че на нас, това няма да се случи, но ако възникне дори малък пожар без специално оборудване потушаването му няма да е никак лесно.
  • Ще предложим крайно решение за инсталация без компромис в сигурността и цена в рамките на среден клас оборудване.