SECURITY SERVICE

Застраховка на дома

застраховки
Застраховката покрива
 • Пожар
 • Наводнение
 • Земетресение
 • Грабеж, кражба чрез взлом, злоумишлени действия на трети лица, вандализъм
 • Буря, пороен дъжд, градушка, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед
 • Авария на водопроводни, канализационни и паропроводни инсталации
 • Удар от пътно превозно средство
 • Защита на движимо имущество.
 • Разходи за установяване на причините и отстраняване на щетите по инсталацията при авария на водопроводни, канализационни и пропроводни инсталации.
  - До 500 лева
 • Счупване на стъкла
  - До 10% от застрахователната сума
 • Обща гражданска отговорност
  - До 5 000 лева
 • Късо съединение/ Токов удар
  - До 5 000 лева